whatsapp

Haberler

En son haberler ile güncel kalın
İrtikaf Hakları Nelerdir?

İrtikaf Hakları Nelerdir?

Mülkiyet hakkı herkese karşı ileri sürülebilen, hak sahibinin yetkileri bakımından en geniş kapsamlı ayni haklardan biridir. Mülkiyet hakkına sahip bir malik, malı ...

Devamını Oku
İpotek Belgesi Nedir?

İpotek Belgesi Nedir?

Mülkiyet hakkına doğrudan bağlı bir hak olan ipotek, ayni haklar çerçevesinde değerlendirilir. Mülk sahibi değişse bile gayrimenkul üzerindeki ipotek hakkı aynı ...

Devamını Oku
İpotek Nedir?

İpotek Nedir?

Alacak ve borç ilişkilerinde, mevcut olan, henüz doğmamış veya doğması muhtemel alacak durumlarında bir alacağın teminat gösterilerek güvence altına alınmasına ...

Devamını Oku
Resen Nedir?

Resen Nedir?

Genellikle hukuki konularda kullanılan bir terim olan resen kendiliğinden, başka birine danışmaksızın, herhangi bir isteğe gerek duyulmadan, bağımsız anlamına gelir. Resen ...

Devamını Oku
Rayiç Nedir?

Rayiç Nedir?

Bir konutun alım ve satımı için gerekli olan bedellerin bütününe rayiç denir. Rayiç bedellerin belirlenmesinde güncel piyasa koşulları dikkate alınır. ...

Devamını Oku
Parsel Nedir?

Parsel Nedir?

Parsel genel haliyle bir toprak parçadır. Bu toprak parçasının üzerinde tek bir yapı yapılabilecek şekilde düzenlenmiş ve bölümlere/parçalara ...

Devamını Oku
Pafta Nedir?

Pafta Nedir?

Tapu ve kadastro işlemlerinde, harita ya da plan üzerinde taşınmazların boyutunu, çevresini ve yerini göstermek amacıyla imar planları ve yönetmeliklerce sistematik olarak ...

Devamını Oku
İzale-I Şuyu Nedir?

İzale-I Şuyu Nedir?

İzale-i şüyu bir mal üzerinde ortak mülkiyete sahip olan paydaşların mallarının, payları oranında aynen bölüştürülmesi ya da mahkeme tarafından ...

Devamını Oku
İştira Hakkı Nedir?

İştira Hakkı Nedir?

Alım hakkı olarak da bilinen iştira hakkı; hak sahibi olan kişiye, diğer herkesten öncelikli olarak alıcı olma yetkisi tanır. Belirli bir bedel ve süre karşılığında hak sahibi ...

Devamını Oku
İntifa Hakkı Nedir?

İntifa Hakkı Nedir?

İntifa hakkı herhangi bir eşya üzerinde mal sahibinin sahip olduğu hak ve yetkilerinden bir başkasının yararlanmasına izin veren kanunlarca güvence altına alınmış haklardan ...

Devamını Oku
İmar Uygulaması Nedir?

İmar Uygulaması Nedir?

Yerleşim alanlarındaki tüm resmi ya da özel mülkiyete sahip yapıların sağlık, çevre ve plan gibi çeşitli kriterlere uygun bir şekilde imarının sağlanması ...

Devamını Oku
İskan Nedir?

İskan Nedir?

İskan sözlük anlamıyla kişileri bir yere yerleştirme, yurtlandırma anlamına gelmektedir. Fakat emlak terimi olarak bakıldığında iskan farklı bir anlam taşır. Usulüne uygun ...

Devamını Oku
İnşai Hak Nedir?

İnşai Hak Nedir?

Yenilik doğuran haklar olarak da bilinen inşai haklar, hak sahibine tek taraflı beyan ile yeni bir hukuki statü meydana getirme ya da halihazırdaki bir hukuki durum üzerinde ...

Devamını Oku
Tapu Sicil Müdürlüğü Nedir?

Tapu Sicil Müdürlüğü Nedir?

Tapu Sicil Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili olan tescil ve akit işlemlerinin idare edildiği kurumdur. Tapu Sicil Müdürlükleri, tapu sicillerinin mevzuata ...

Devamını Oku
Tapu Senedi Nedir?

Tapu Senedi Nedir?

Bir gayrimenkulün sahibini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş resmi belgeye tapu senedi adı verilir. Gayrimenkuller dışında, bağımsız ...

Devamını Oku

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver